Projekt Join Bertus  łączy ekologie, sport i biznes.

Dlaczego połączenie Ekologii, Sportu i Biznesu jest tak użyteczne?

Dziedziny te dostarczają sobie nawzajem wielu korzyści. Profesjonalny sport bez biznesu nie ma racji bytu. Natomiast sport wspaniale wzbogaca biznes na wielu płaszczyznach i pozwala na bardziej skuteczną popularyzację ekologii.

Połączenie to daje unikatową możliwość uczestniczenia w wartościowych spotkaniach i poznania ciekawych ludzi. Relacje budowane na fundamencie wspólnej pasji są spajające i często procentują właściwymi inicjatywami.

Ekologia, Sport i Biznes mają ponadto ten sam cel – zdrową wygraną i sukces zbudowany na zasadzie fair play!