Zawory spustowe

 

Oops, Post Not Found!

Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.

This is the error message in the parts/content-missing.php template.

Zawór napełniający WC - jak działa?

Spłuczka WC składa się z dwóch zaworów: napełniającego oraz spustowego, które napędzane są siłami grawitacji oraz wyporu cieczy. Zawór napełniający WC odpowiada za automatyczne napełnianie zbiornika wodą, dzięki czemu cała instalacja sanitarna może funkcjonować prawidłowo. Działanie tego zaworu reguluje odpowiednie ustawienie pływaka - po napełnieniu zbiornika, a więc wtedy, gdy pływak dochodzi do wyznaczonego poziomu, zawór jest domykany. Granicę pływaka można ustalić, określając tym samym ilość wody napełniającej zbiornik. Zdecydowana większość usterek spowodowana jest nieprawidłową pracą jednego z tych elementów. Jeżeli pływak jest położony zbyt wysoko, zawór napełniający WC nie może się domknąć, a to z kolei powoduje, że woda cały czas napływa do spłuczki i z czasem zaczyna przeciekać do miski ustępowej. Aby naprawić tę awarię, należy ustawić pływak w odpowiedniej pozycji - w tym celu wystarczy tylko zdjąć górną pokrywę zbiornika. Usterka może wystąpić również wtedy, kiedy pływak jest uszkodzony - w takiej sytuacji należy wymienić cały zawór napełniający WC na nowy.

Jaki zawór napełniający WC wybrać i jak go zamontować?

Wybierając zawór zasilający WC, szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na średnicę przewodu przyłączeniowego - dostępne modele mają ½ lub ⅜ cala średnicy. Jeżeli chcesz wymienić zawór WC na nowy, na samym początku zakręć dopływ wody, a następnie zdejmij pokrywę spłuczki. Pod zbiornikiem ułóż miskę, do której spłynie woda. Odkręć niesprawny zawór zasilający WC, a w jego miejscu zainstaluj nowy. Na samym końcu wystarczy tylko podłączyć przewód doprowadzający wodę i dostosować odpowiednią wysokość pływaka.

Zawór spustowy WC - jak działa?

Drugim elementem mechanizmu spłuczki jest zawór spustowy WC. Montuje się go w ten sposób, aby blokował odpływ wody do toalety, a po naciśnięciu przycisku pozwolił na odblokowanie wylotu spłuczki. Wchodzący w jego skład dzwon wypełnia się wodą, która płynie przez zawór napełniający WC, i jednocześnie dociska z powrotem zawór spustowy WC do odpływu. Jeżeli przyczyną usterki spłuczki jest zawór spustowy WC, to jest ona najczęściej związana z uszkodzoną uszczelką. Pod wpływem intensywnej i wieloletniej eksploatacji może ona po prostu pęknąć - wtedy woda zaczyna wlewać się niewielkim strumieniem do muszli klozetowej. Aby wymienić uszczelkę, należy najpierw zamknąć zawór wody, zdjąć pokrywę spłuczki, a następnie całkowicie ją opróżnić. Niekiedy może okazać się, że uszczelka wcale nie jest uszkodzona, tylko za bardzo zabrudzona. W pierwszej kolejności należy ją wyczyścić i założyć w prawidłowym miejscu, a jeśli to nie pomoże - wymienić na nową.

Jaki zawór spustowy WC wybrać?

Dostępne są obecnie innowacyjne mechanizmy, pozwalające oszczędzać wodę w spłuczce. Pierwszym z nich jest przycisk Start-Stop - wystarczy dwa razy go nacisnąć, aby woda przestała lecieć. Kolejne rozwiązanie to zawór spustowy WC z podwójnym systemem spłukiwania. Mechanizm taki wyposażony jest w dwa przyciski. Pierwszy umożliwia opróżnienie połowy objętości spłuczki, drugi z kolei - całej jej objętości. Ten typ mechanizmu posiada nawet specjalne oznaczenie NF, wskazujące na to, że pozwala oszczędzać wodę. Szacuje się, że oszczędności te mogą sięgać nawet 30-40 m3 wody rocznie.

Translate »